zamkniety-do-poprawienia

Utworzony 2017-11-20.12:38:10 przez Olga | Yanosik, ostatnio edytowany 2019-09-02.07:00:00 przez anonymous.

History
Date User Action Args
2019-09-02 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-01-30 09:56:23Iga | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> w-trakcie
2017-12-05 08:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2017-11-20 12:38:10Olga | Yanosikcreate

2017-11-20 - data 1543

History
Date User Action Args

2017-12-05 - data 1541

History
Date User Action Args
2017-12-05 08:00:00anonymoussetnote: 1229146.0

2019-09-02 - data 1542

History
Date User Action Args
2019-09-02 07:00:00anonymoussetnote: 1909833.0