w-trakcie

Utworzony 2017-11-16.09:06:52 przez Iga | Yanosik, ostatnio edytowany 2018-01-04.08:45:48 przez Iga | Yanosik.

History
Date User Action Args
2018-01-04 08:45:48Iga | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> w-trakcie
2017-12-31 08:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2017-11-16 09:06:52Iga | Yanosikcreate