zamkniety

Utworzony 2017-11-16.09:06:52 przez Iga | Yanosik, ostatnio edytowany 2018-07-25.10:35:45 przez kasmar00.

History
Date User Action Args
2018-07-25 10:35:45kasmar00setstatus: zamkniety-do-poprawienia -> zamkniety
2018-07-24 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-01-04 08:45:48Iga | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> w-trakcie
2017-12-31 08:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2017-11-16 09:06:52Iga | Yanosikcreate

2017-11-16 - data 1536

History
Date User Action Args

2018-07-24 - data 1535

History
Date User Action Args
2018-07-24 07:00:00anonymoussetnote: 1253637.0 -> 1465029.0
2018-01-30 11:05:23Olga | Yanosiksetdate: 2018-01-31.00:00:00 -> 2018-07-24.00:00:00
2018-01-04 08:45:48Iga | Yanosiksetdate: 2017-12-31.00:00:00 -> 2018-01-31.00:00:00
2017-12-31 08:00:00anonymoussetnote: 1253637.0