zamkniety-do-poprawienia

Utworzony 2017-11-14.12:09:33 przez Iga | Yanosik, ostatnio edytowany 2019-01-31.08:00:00 przez anonymous.

History
Date User Action Args
2019-01-31 08:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2019-01-09 09:31:07Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> w-trakcie
2018-12-20 08:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-12-13 07:52:08Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety -> w-trakcie
2018-12-13 07:48:50Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> zamkniety
2018-11-30 08:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-07-27 10:13:37Iga | Yanosiksetnote: Zamknięte wiadukty w ciągu ul. Balonna. Do 31.05.2018 r. -> Zamknięte wiadukty w ciągu ul. Balonna. Do listopada 2018 r.
2018-07-27 10:03:08Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> w-trakcie
2018-07-03 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-06-22 11:58:40Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> w-trakcie
2018-06-22 07:00:01anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-06-06 11:06:43Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> w-trakcie
2018-05-31 07:00:01anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2017-11-14 12:09:33Iga | Yanosikcreate

2017-11-14 - data 1534

History
Date User Action Args

2019-01-31 - data 1533

History
Date User Action Args
2019-01-31 08:00:00anonymoussetnote: 1622137.0 -> 1666481.0
2019-01-09 09:31:07Iga | Yanosiksetdate: 2018-12-20.00:00:00 -> 2019-01-31.00:00:00
2018-12-20 08:00:00anonymoussetnote: 1604712.0 -> 1622137.0
2018-12-13 07:48:51Iga | Yanosiksetdate: 2018-11-30.00:00:00 -> 2018-12-20.00:00:00
2018-11-30 08:00:00anonymoussetnote: 1443264.0 -> 1604712.0
2018-07-27 10:03:09Iga | Yanosiksetdate: 2018-07-03.00:00:00 -> 2018-11-30.00:00:00
2018-07-03 07:00:00anonymoussetnote: 1433233.0 -> 1443264.0
2018-06-22 11:58:40Iga | Yanosiksetdate: 2018-06-22.00:00:00 -> 2018-07-03.00:00:00
2018-06-22 07:00:01anonymoussetnote: 1410496.0 -> 1433233.0
2018-06-06 11:06:44Iga | Yanosiksetdate: 2018-05-31.00:00:00 -> 2018-06-22.00:00:00
2018-05-31 07:00:02anonymoussetnote: 1410496.0