zamkniety

Utworzony 2017-11-09.08:03:24 przez Olga | Yanosik, ostatnio edytowany 2018-08-08.12:24:46 przez Iga | Yanosik.

Komentarze

Iga | Yanosik napisał 2018-03-28.11:58:18
Remont potrwa do 15.06.2018
http://format3a.pl/co-z-ulica-mostowa/
History
Date User Action Args
2018-08-08 12:24:46Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> zamkniety
2018-07-13 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-06-15 11:59:02Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> w-trakcie
2018-06-15 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-03-28 11:58:19Iga | Yanosiksetmessages: + msg97
2017-11-09 08:03:24Olga | Yanosikcreate

2017-11-09 - data 1528

History
Date User Action Args

2018-07-13 - data 1527

History
Date User Action Args
2018-07-13 07:00:00anonymoussetnote: 1426726.0 -> 1452783.0
2018-06-15 11:59:02Iga | Yanosiksetdate: 2018-06-15.00:00:00 -> 2018-07-13.00:00:00
2018-06-15 07:00:00anonymoussetnote: 1426726.0
2018-03-28 11:58:18Iga | Yanosiksetdate: 2018-03-30.00:00:00 -> 2018-06-15.00:00:00