zamkniety-do-poprawienia

Utworzony 2017-11-03.20:45:10 przez Robin007, ostatnio edytowany 2019-04-30.07:00:00 przez anonymous.

History
Date User Action Args
2019-04-30 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie-opozniony -> zamkniety-do-poprawienia
2019-01-02 19:08:38maraf24setstatus: zamkniety-do-poprawienia -> w-trakcie-opozniony
2018-12-31 08:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie-opozniony -> zamkniety-do-poprawienia
2018-11-05 14:57:07maraf24setstatus: zamkniety-do-poprawienia -> w-trakcie-opozniony
2018-11-05 08:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2017-11-03 20:45:10Robin007create

2017-11-03 - data 1520

History
Date User Action Args

2019-04-30 - data 1519

History
Date User Action Args
2019-04-30 07:00:00anonymoussetnote: 1634704.0 -> 1762059.0
2019-01-02 19:08:38maraf24setdate: 2018-12-31.00:00:00 -> 2019-04-30.00:00:00
2018-12-31 08:00:00anonymoussetnote: 1581922.0 -> 1634704.0
2018-11-05 14:57:07maraf24setdate: 2018-11-05.00:00:00 -> 2018-12-31.00:00:00
2018-11-05 08:00:00anonymoussetnote: 1581922.0