w-trakcie

Utworzony 2017-11-01.20:35:06 przez Olga | Yanosik, ostatnio edytowany 2018-01-04.12:32:47 przez Iga | Yanosik.

History
Date User Action Args
2018-01-04 12:32:47Iga | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> w-trakcie
2017-12-30 08:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2017-11-01 20:35:06Olga | Yanosikcreate