zamkniety

Utworzony 2017-11-01.20:35:06 przez Olga | Yanosik, ostatnio edytowany 2018-09-03.11:37:37 przez Iga | Yanosik.

Komentarze

Iga | Yanosik napisał 2018-08-08.12:23:11
Iga | Yanosik napisał 2018-03-29.09:35:12
History
Date User Action Args
2018-09-03 11:37:37Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> zamkniety
2018-08-20 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-08-08 12:23:11Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> w-trakcie
messages: + msg123
2018-08-05 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-03-29 09:35:12Iga | Yanosiksetmessages: + msg99
2018-01-04 12:32:47Iga | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> w-trakcie
2017-12-30 08:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2017-11-01 20:35:06Olga | Yanosikcreate

2017-11-01 - data 1518

History
Date User Action Args

2018-08-20 - data 1517

History
Date User Action Args
2018-08-20 07:00:00anonymoussetnote: 1478052.0 -> 1495686.0
2018-08-08 12:23:11Iga | Yanosiksetdate: 2018-08-05.00:00:00 -> 2018-08-20.00:00:00
2018-08-05 07:00:00anonymoussetnote: 1252784.0 -> 1478052.0
2018-03-29 09:35:12Iga | Yanosiksetdate: 2018-03-30.00:00:00 -> 2018-08-05.00:00:00
2018-01-04 12:32:47Iga | Yanosiksetdate: 2017-12-30.00:00:00 -> 2018-03-30.00:00:00
2017-12-30 08:00:00anonymoussetnote: 1252784.0