zamkniety

Utworzony 2017-11-01.19:46:58 przez Olga | Yanosik, ostatnio edytowany 2018-03-16.13:08:48 przez Iga | Yanosik.

History
Date User Action Args
2018-03-16 13:08:48Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> zamkniety
2018-03-15 08:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2017-11-01 19:46:58Olga | Yanosikcreate

2017-11-01 - data 1514

History
Date User Action Args

2018-03-15 - data 1513

History
Date User Action Args
2018-03-15 08:00:00anonymoussetnote: 1328255.0