w-trakcie

Utworzony 2017-10-30.10:22:49 przez Olga | Yanosik, ostatnio edytowany 2017-12-03.21:03:08 przez Olga | Yanosik.

History
Date User Action Args
2017-12-03 21:03:08Olga | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> w-trakcie
2017-11-30 08:00:01anonymoussetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2017-10-30 10:22:49Olga | Yanosikcreate

2017-10-30 - data 1510

History
Date User Action Args

2018-02-28 - data 1509

History
Date User Action Args
2018-02-07 12:00:51Iga | Yanosiksetdate: 2017-12-08.00:00:00 -> 2018-02-28.00:00:00
2017-12-03 21:03:08Olga | Yanosiksetdate: 2017-11-30.00:00:00 -> 2017-12-08.00:00:00
2017-11-30 08:00:01anonymoussetnote: 1221507.0