w-trakcie

Utworzony 2017-10-30.10:22:49 przez Olga | Yanosik, ostatnio edytowany 2017-12-03.21:03:08 przez Olga | Yanosik.

History
Date User Action Args
2017-12-03 21:03:08Olga | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> w-trakcie
2017-11-30 08:00:01anonymoussetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2017-10-30 10:22:49Olga | Yanosikcreate