zamkniety-do-poprawienia

Utworzony 2017-10-30.10:22:49 przez Olga | Yanosik, ostatnio edytowany 2019-03-31.07:00:00 przez anonymous.

History
Date User Action Args
2019-03-31 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-12-13 09:00:55Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> w-trakcie
2018-08-31 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-06-22 11:47:09Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> w-trakcie
2018-06-22 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-06-06 11:24:27Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> w-trakcie
2018-05-31 07:00:01anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-03-16 12:46:34Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> w-trakcie
2018-03-16 08:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2017-12-03 21:03:08Olga | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> w-trakcie
2017-11-30 08:00:01anonymoussetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2017-10-30 10:22:49Olga | Yanosikcreate

2017-10-30 - data 1510

History
Date User Action Args

2019-03-31 - data 1509

History
Date User Action Args
2019-03-31 07:00:00anonymoussetnote: 1509038.0 -> 1729964.0
2018-12-13 09:00:55Iga | Yanosiksetdate: 2018-08-31.00:00:00 -> 2019-03-31.00:00:00
2018-08-31 07:00:00anonymoussetnote: 1433232.0 -> 1509038.0
2018-06-22 11:47:09Iga | Yanosiksetdate: 2018-06-22.00:00:00 -> 2018-08-31.00:00:00
2018-06-22 07:00:01anonymoussetnote: 1410495.0 -> 1433232.0
2018-06-06 11:24:27Iga | Yanosiksetdate: 2018-05-31.00:00:00 -> 2018-06-22.00:00:00
2018-05-31 07:00:01anonymoussetnote: 1221507.0 -> 1410495.0
2018-04-26 13:10:12Iga | Yanosiksetdate: 2018-04-30.00:00:00 -> 2018-05-31.00:00:00
2018-03-29 10:57:24Iga | Yanosiksetdate: 2018-03-30.00:00:00 -> 2018-04-30.00:00:00
2018-03-16 12:46:34Iga | Yanosiksetdate: 2018-03-16.00:00:00 -> 2018-03-30.00:00:00
2018-02-27 10:59:46Iga | Yanosiksetdate: 2018-02-28.00:00:00 -> 2018-03-16.00:00:00
2018-02-07 12:00:51Iga | Yanosiksetdate: 2017-12-08.00:00:00 -> 2018-02-28.00:00:00
2017-12-03 21:03:08Olga | Yanosiksetdate: 2017-11-30.00:00:00 -> 2017-12-08.00:00:00
2017-11-30 08:00:01anonymoussetnote: 1221507.0