zamkniety

Utworzony 2017-10-13.12:23:42 przez Iga | Yanosik, ostatnio edytowany 2018-01-03.13:55:47 przez Iga | Yanosik.

History
Date User Action Args
2018-01-03 13:55:47Iga | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> zamkniety
2017-12-11 08:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2017-10-13 12:23:42Iga | Yanosikcreate

2017-10-13 - data 1492

History
Date User Action Args

2017-12-11 - data 1491

History
Date User Action Args
2017-12-11 08:00:00anonymoussetnote: 1235367.0