w-trakcie-do-poprawienia

Utworzony 2017-10-13.12:23:42 przez Iga | Yanosik, ostatnio edytowany 2017-12-11.08:00:00 przez anonymous.

History
Date User Action Args
2017-12-11 08:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2017-10-13 12:23:42Iga | Yanosikcreate