zamkniety

Utworzony 2017-10-13.11:03:25 przez Iga | Yanosik, ostatnio edytowany 2018-07-19.07:04:23 przez Iga | Yanosik.

Komentarze

Iga | Yanosik napisał 2018-02-07.13:36:59
History
Date User Action Args
2018-07-19 07:04:23Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> zamkniety
2018-06-22 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-06-07 10:37:26Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> w-trakcie
2018-05-31 07:00:01anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-05-18 09:44:07Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> w-trakcie
2018-05-18 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-05-02 09:45:32Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> w-trakcie
2018-04-30 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-02-07 13:36:59Iga | Yanosiksetmessages: + msg92
2017-12-01 09:31:18Iga | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> w-trakcie
2017-11-30 08:00:01anonymoussetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2017-10-13 11:03:25Iga | Yanosikcreate

2017-10-13 - data 1490

History
Date User Action Args

2018-06-22 - data 1489

History
Date User Action Args
2018-06-22 07:00:00anonymoussetnote: 1410494.0 -> 1433231.0
2018-06-07 10:37:26Iga | Yanosiksetdate: 2018-05-31.00:00:00 -> 2018-06-22.00:00:00
2018-05-31 07:00:01anonymoussetnote: 1377726.0 -> 1410494.0
2018-05-18 09:44:07Iga | Yanosiksetdate: 2018-05-18.00:00:00 -> 2018-05-31.00:00:00
2018-05-02 09:45:32Iga | Yanosiksetdate: 2018-04-30.00:00:00 -> 2018-05-18.00:00:00
2018-04-30 07:00:00anonymoussetnote: 1221505.0 -> 1377726.0
2018-03-29 12:03:43Iga | Yanosiksetdate: 2018-03-31.00:00:00 -> 2018-04-30.00:00:00
2018-02-07 13:36:59Iga | Yanosiksetdate: 2017-12-15.00:00:00 -> 2018-03-31.00:00:00
2017-12-01 09:31:18Iga | Yanosiksetdate: 2017-11-30.00:00:00 -> 2017-12-15.00:00:00
2017-11-30 08:00:01anonymoussetnote: 1221505.0