w-trakcie

Utworzony 2017-10-13.11:03:25 przez Iga | Yanosik, ostatnio edytowany 2018-02-07.13:36:59 przez Iga | Yanosik.

Komentarze

Iga | Yanosik napisał 2018-02-07.13:36:59
History
Date User Action Args
2018-02-07 13:36:59Iga | Yanosiksetmessages: + msg92
2017-12-01 09:31:18Iga | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> w-trakcie
2017-11-30 08:00:01anonymoussetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2017-10-13 11:03:25Iga | Yanosikcreate

2017-10-13 - data 1490

History
Date User Action Args

2018-03-31 - data 1489

History
Date User Action Args
2018-02-07 13:36:59Iga | Yanosiksetdate: 2017-12-15.00:00:00 -> 2018-03-31.00:00:00
2017-12-01 09:31:18Iga | Yanosiksetdate: 2017-11-30.00:00:00 -> 2017-12-15.00:00:00
2017-11-30 08:00:01anonymoussetnote: 1221505.0