zamkniety

Utworzony 2017-10-10.07:02:56 przez Olga | Yanosik, ostatnio edytowany 2019-02-20.22:41:57 przez pio2_122.

Komentarze

pio2_122 napisał 2019-02-20.22:41:57
Iga | Yanosik napisał 2018-12-13.07:18:01
History
Date User Action Args
2019-02-20 22:41:57pio2_122setstatus: zamkniety-do-poprawienia -> zamkniety
messages: + msg143
2019-01-31 08:00:00anonymoussetstatus: zamkniety -> zamkniety-do-poprawienia
2019-01-09 09:32:28Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> zamkniety
2018-12-15 08:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-12-13 07:18:01Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> w-trakcie
messages: + msg136
2018-06-30 07:00:02anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-04-12 12:49:23Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> w-trakcie
2018-04-01 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2017-10-10 07:02:56Olga | Yanosikcreate

2017-10-10 - data 1484

History
Date User Action Args

2019-01-31 - data 1483

History
Date User Action Args
2019-01-31 08:00:00anonymoussetnote: 1617732.0 -> 1666480.0
2019-01-09 09:32:28Iga | Yanosiksetdate: 2018-12-15.00:00:00 -> 2019-01-31.00:00:00
2018-12-15 08:00:01anonymoussetnote: 1440715.0 -> 1617732.0
2018-12-13 07:18:01Iga | Yanosiksetdate: 2018-06-30.00:00:00 -> 2018-12-15.00:00:00
2018-06-30 07:00:02anonymoussetnote: 1344716.0 -> 1440715.0
2018-04-19 09:12:53Iga | Yanosiksetdate: 2018-04-30.00:00:00 -> 2018-06-30.00:00:00
2018-04-12 12:49:23Iga | Yanosiksetdate: 2018-04-01.00:00:00 -> 2018-04-30.00:00:00
2018-04-01 07:00:00anonymoussetnote: 1344716.0