zamkniety-do-poprawienia

Utworzony 2017-10-10.07:02:56 przez Olga | Yanosik, ostatnio edytowany 2018-06-30.07:00:02 przez anonymous.

History
Date User Action Args
2018-06-30 07:00:02anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-04-12 12:49:23Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> w-trakcie
2018-04-01 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2017-10-10 07:02:56Olga | Yanosikcreate

2017-10-10 - data 1484

History
Date User Action Args

2018-06-30 - data 1483

History
Date User Action Args
2018-06-30 07:00:02anonymoussetnote: 1344716.0 -> 1440715.0
2018-04-19 09:12:53Iga | Yanosiksetdate: 2018-04-30.00:00:00 -> 2018-06-30.00:00:00
2018-04-12 12:49:23Iga | Yanosiksetdate: 2018-04-01.00:00:00 -> 2018-04-30.00:00:00
2018-04-01 07:00:00anonymoussetnote: 1344716.0