zamkniety

Utworzony 2017-10-09.11:40:20 przez Iga | Yanosik, ostatnio edytowany 2017-11-02.13:59:59 przez Mateusz Pilszek.

Komentarze

Mateusz Pilszek napisał 2017-11-02.13:59:59
Nie wiem skąd wziął się termin otwarcia 03.11, tunel jest od dłuższego czasu przejezdny,
History
Date User Action Args
2017-11-02 13:59:59Mateusz Pilszeksetstatus: w-trakcie -> zamkniety
messages: + msg75
2017-10-27 09:10:39Iga | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> w-trakcie
2017-10-23 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2017-10-09 11:40:20Iga | Yanosikcreate

2017-10-09 - data 1478

History
Date User Action Args

2017-11-03 - data 1477

History
Date User Action Args
2017-10-27 09:10:30Iga | Yanosiksetdate: 2017-10-23.00:00:00 -> 2017-11-03.00:00:00
2017-10-23 07:00:00anonymoussetnote: 1182761.0