zamkniety

Utworzony 2017-10-06.08:59:11 przez Olga | Yanosik, ostatnio edytowany 2017-12-12.11:35:13 przez Olga | Yanosik.

History
Date User Action Args
2017-12-12 11:35:13Olga | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> zamkniety
2017-12-08 08:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2017-10-06 08:59:11Olga | Yanosikcreate

2017-10-06 - data 1476

History
Date User Action Args

2017-12-08 - data 1475

History
Date User Action Args
2017-12-08 08:00:00anonymoussetnote: 1232811.0