w-trakcie

Utworzony 2017-10-06.08:49:01 przez anonymous, ostatnio edytowany 2017-10-30.13:46:22 przez Olga | Yanosik.

History
Date User Action Args
2017-10-30 13:46:22Olga | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> w-trakcie
2017-10-09 07:00:02anonymoussetstatus: nie-rozpoczety -> w-trakcie-do-poprawienia
2017-10-06 08:50:30zbroneksettitle: Lublin, Droga Męczenników Majdanka/Lotnicz - Przebudowa skrzyżowania -> Lublin, Droga Męczenników Majdanka/Lotnicza - Przebudowa skrzyżowania
2017-10-06 08:49:01anonymouscreate

2017-10-09 - data 1474

History
Date User Action Args
2017-10-09 07:00:02anonymoussetnote: 1166765.0

2018-06-29 - data 1473

History
Date User Action Args