zamkniety-do-poprawienia

Utworzony 2017-10-06.08:25:24 przez Olga | Yanosik, ostatnio edytowany 2017-12-10.08:00:00 przez anonymous.

History
Date User Action Args
2017-12-10 08:00:00anonymoussetstatus: zamkniety -> zamkniety-do-poprawienia
2017-12-08 09:57:53Olga | Yanosiksetstatus: w-trakcie -> zamkniety
2017-10-06 08:25:24Olga | Yanosikcreate