w-trakcie

Utworzony 2017-10-05.10:02:06 przez Michał Topa, ostatnio edytowany 2017-12-07.12:57:49 przez Iga | Yanosik.

Files

File name Uploaded Type Edit Remove
244898_0.pdf Michał Topa, 2017-10-05.10:02:06 application/pdf edit

Komentarze

Iga | Yanosik napisał 2017-12-07.12:57:49
Przywrócenie ruchu samochodowego zaplanowano na 20.12.2017
http://zikit.krakow.pl/ogolne/215823,1787,komunikat,ulica_basztowa_po_przebudowie.html
Michał Topa napisał 2017-10-26.10:45:25
"Sześć miesięcy zajmą prace budowlane związane z przebudową ul. Basztowej."
http://zikit.krakow.pl/ogolne/210507,1787,komunikat,tramwaj_bedzie_krolowal_na_nowej_ul__basztowej.html
History
Date User Action Args
2017-12-07 12:57:49Iga | Yanosiksetmessages: + msg85
2017-10-30 13:45:00Olga | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> w-trakcie
2017-10-26 10:45:25Michał Topasetmessages: + msg74
2017-10-19 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2017-10-05 10:02:06Michał Topacreate