w-trakcie-do-poprawienia

Utworzony 2017-10-05.10:02:06 przez Michał Topa, ostatnio edytowany 2017-10-19.07:00:00 przez anonymous.

Files

File name Uploaded Type Edit Remove
244898_0.pdf Michał Topa, 2017-10-05.10:02:06 application/pdf edit
History
Date User Action Args
2017-10-19 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2017-10-05 10:02:06Michał Topacreate