zamkniety

Utworzony 2017-09-29.20:07:46 przez Olga | Yanosik, ostatnio edytowany 2018-04-09.12:44:17 przez Iga | Yanosik.

Komentarze

Iga | Yanosik napisał 2018-03-29.08:50:00
History
Date User Action Args
2018-04-09 12:44:17Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> zamkniety
2018-04-09 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-03-29 08:50:00Iga | Yanosiksetmessages: + msg98
2017-09-29 20:07:46Olga | Yanosikcreate

2017-09-29 - data 1466

History
Date User Action Args

2018-04-09 - data 1465

History
Date User Action Args
2018-04-09 07:00:00anonymoussetnote: 1353119.0
2018-03-29 08:50:00Iga | Yanosiksetdate: 2018-03-31.00:00:00 -> 2018-04-09.00:00:00