w-trakcie

Utworzony 2017-09-19.21:52:33 przez Olga | Yanosik, ostatnio edytowany 2017-10-30.13:44:44 przez Olga | Yanosik.

History
Date User Action Args
2017-10-30 13:44:44Olga | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> w-trakcie
2017-10-19 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2017-09-19 21:52:33Olga | Yanosikcreate