w-trakcie

Utworzony 2017-09-19.21:52:33 przez Olga | Yanosik, ostatnio edytowany 2017-10-30.13:44:44 przez Olga | Yanosik.

History
Date User Action Args
2017-10-30 13:44:44Olga | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> w-trakcie
2017-10-19 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2017-09-19 21:52:33Olga | Yanosikcreate

2017-09-19 - data 1460

History
Date User Action Args

2018-04-01 - data 1459

History
Date User Action Args
2017-10-30 13:44:44Olga | Yanosiksetdate: 2017-10-19.00:00:00 -> 2018-04-01.00:00:00
2017-10-19 07:00:00anonymoussetnote: 1178824.0