zamkniety

Utworzony 2017-09-19.21:52:33 przez Olga | Yanosik, ostatnio edytowany 2018-10-04.10:28:19 przez Iga | Yanosik.

History
Date User Action Args
2018-10-04 10:28:19Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> zamkniety
2018-09-30 07:00:01anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-08-03 12:37:52Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> w-trakcie
2018-06-15 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-06-05 08:55:27Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> w-trakcie
2018-05-05 07:00:00anonymoussetstatus: zamkniety -> zamkniety-do-poprawienia
2018-04-12 12:46:28Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> zamkniety
2018-04-01 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2017-10-30 13:44:44Olga | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> w-trakcie
2017-10-19 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2017-09-19 21:52:33Olga | Yanosikcreate

2017-09-19 - data 1460

History
Date User Action Args

2018-09-30 - data 1459

History
Date User Action Args
2018-09-30 07:00:01anonymoussetnote: 1426725.0 -> 1545298.0
2018-08-03 12:37:52Iga | Yanosiksetdate: 2018-06-15.00:00:00 -> 2018-09-30.00:00:00
2018-06-15 07:00:00anonymoussetnote: 1383285.0 -> 1426725.0
2018-06-05 08:55:27Iga | Yanosiksetdate: 2018-05-05.00:00:00 -> 2018-06-15.00:00:00
2018-05-05 07:00:00anonymoussetnote: 1178824.0 -> 1383285.0
2018-04-12 12:46:28Iga | Yanosiksetdate: 2018-04-01.00:00:00 -> 2018-05-05.00:00:00
2017-10-30 13:44:44Olga | Yanosiksetdate: 2017-10-19.00:00:00 -> 2018-04-01.00:00:00
2017-10-19 07:00:00anonymoussetnote: 1178824.0