zamkniety

Utworzony 2017-09-19.21:31:16 przez Olga | Yanosik, ostatnio edytowany 2018-12-13.08:59:48 przez Iga | Yanosik.

History
Date User Action Args
2018-12-13 08:59:48Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> zamkniety
2018-10-01 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2017-09-19 21:31:16Olga | Yanosikcreate

2017-09-19 - data 1458

History
Date User Action Args

2018-10-01 - data 1457

History
Date User Action Args
2018-10-01 07:00:00anonymoussetnote: 1546727.0