zamkniety

Utworzony 2017-09-13.10:58:04 przez Olga | Yanosik, ostatnio edytowany 2017-12-03.21:02:23 przez Olga | Yanosik.

History
Date User Action Args
2017-12-03 21:02:23Olga | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> zamkniety
2017-11-30 08:00:01anonymoussetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2017-10-26 09:46:17Olga | Yanosiksetstatus: zamkniety -> w-trakcie
lat: 52.4388660329 -> 52.4375688386
lon: 20.7772665034 -> 20.7681512833
url: http://gazetapowiatowa.pl/wiadomosci/wieliszew/wieliszew-zamkna-dw-631-gorze-objazd-dk-62-nowy-dwor-mazowiecki/ -> http://powiat-legionowski.pl/index.php/pl/aktualnosci/8012-kolejny-etap-przebudowy-skrzyzowania-w-janowku-pierwszym
title: Janówek Pierwszy, gm. Wieliszew, przebudowa skrzyżonania Dw 631 z gminną -> Janówek Pierwszy, gm. Wieliszew, przebudowa Dw 631 w kier Okuniewa
2017-10-14 22:13:05Olga | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> zamkniety
2017-10-13 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2017-09-13 10:58:04Olga | Yanosikcreate

2017-10-13 - data 1451

History
Date User Action Args
2017-10-13 07:00:00anonymoussetnote: 1171543.0
2017-09-24 07:25:17Olga | Yanosiksetdate: 2017-10-31.00:00:00 -> 2017-10-13.00:00:00

2017-11-30 - data 1452

History
Date User Action Args
2017-11-30 08:00:01anonymoussetnote: 1221504.0
2017-10-26 09:46:17Olga | Yanosiksetdate: 2017-09-13.00:00:00 -> 2017-11-30.00:00:00