zamkniety

Utworzony 2017-09-13.10:58:04 przez Olga | Yanosik, ostatnio edytowany 2017-10-14.22:13:05 przez Olga | Yanosik.

History
Date User Action Args
2017-10-14 22:13:05Olga | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> zamkniety
2017-10-13 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2017-09-13 10:58:04Olga | Yanosikcreate