zamkniety

Utworzony 2017-09-12.18:50:33 przez Cetusek, ostatnio edytowany 2018-06-03.10:33:55 przez Cetusek.

History
Date User Action Args
2018-06-03 10:33:55Cetuseksetstatus: w-trakcie -> zamkniety
2017-12-03 20:56:47Olga | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> w-trakcie
2017-11-30 08:00:01anonymoussetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2017-09-12 18:50:33Cetusekcreate

2017-09-12 - data 1450

History
Date User Action Args

2017-12-30 - data 1449

History
Date User Action Args
2017-12-03 20:56:47Olga | Yanosiksetdate: 2017-11-30.00:00:00 -> 2017-12-30.00:00:00
2017-11-30 08:00:01anonymoussetnote: 1221503.0