zamkniety

Utworzony 2017-09-11.10:18:10 przez Olga | Yanosik, ostatnio edytowany 2018-05-30.08:43:01 przez Iga | Yanosik.

History
Date User Action Args
2018-05-30 08:43:01Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> zamkniety
2018-05-30 07:00:00anonymoussetstatus: zamkniety -> zamkniety-do-poprawienia
2018-05-30 06:34:38Iga | Yanosiksetstatus: w-trakcie -> zamkniety
2018-05-11 11:33:03Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> w-trakcie
2018-05-04 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-04-20 10:46:05Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> w-trakcie
2018-04-15 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-03-16 12:07:51Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> w-trakcie
2018-03-16 08:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-02-28 11:40:39Łukasz | Yanosiksetstatus: zamkniety -> w-trakcie
2018-02-28 11:27:43Łukasz | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> zamkniety
2018-02-28 08:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2017-11-09 12:13:08Olga | Yanosikseturl: http://info.radiopark.fm/index.php/wiadomosci/kedzierzyn-kozle/item/32130-objazdy-d%C5%82u%C5%BCej-ni%C5%BC-zapowiadano-s%C4%85-pewne-po%C5%9Blizgi-m%C3%B3wi-dyrektor-pzd-arkadiusz-kry%C5%9B-%7C-rozmowa-dnia
2017-09-11 10:18:10Olga | Yanosikcreate

2017-09-11 - data 1448

History
Date User Action Args

2018-05-30 - data 1447

History
Date User Action Args
2018-05-30 07:00:00anonymoussetnote: 1382246.0 -> 1409663.0
2018-05-11 11:33:08Iga | Yanosiksetdate: 2018-05-31.00:00:00 -> 2018-05-30.00:00:00
2018-05-11 11:33:03Iga | Yanosiksetdate: 2018-05-04.00:00:00 -> 2018-05-31.00:00:00
2018-05-04 07:00:00anonymoussetnote: 1360446.0 -> 1382246.0
2018-04-20 10:46:05Iga | Yanosiksetdate: 2018-04-15.00:00:00 -> 2018-05-04.00:00:00
2018-04-15 07:00:00anonymoussetnote: 1312843.0 -> 1360446.0
2018-03-16 12:07:51Iga | Yanosiksetdate: 2018-03-16.00:00:00 -> 2018-04-15.00:00:00
2018-02-28 11:40:39Łukasz | Yanosiksetdate: 2018-02-28.00:00:00 -> 2018-03-16.00:00:00
2018-02-28 08:00:00anonymoussetnote: 1312843.0
2017-11-09 12:13:08Olga | Yanosiksetdate: 2017-11-10.00:00:00 -> 2018-02-28.00:00:00
2017-10-30 07:41:00Iga | Yanosiksetdate: 2017-10-31.00:00:00 -> 2017-11-10.00:00:00