zamkniety

Utworzony 2017-09-07.08:20:06 przez Olga | Yanosik, ostatnio edytowany 2018-11-13.13:00:55 przez Iga | Yanosik.

History
Date User Action Args
2018-11-13 13:00:55Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> zamkniety
2018-09-30 07:00:01anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-09-05 13:06:05Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> w-trakcie
2018-08-31 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2017-09-07 08:20:06Olga | Yanosikcreate

2017-09-07 - data 1444

History
Date User Action Args

2018-09-30 - data 1443

History
Date User Action Args
2018-09-30 07:00:01anonymoussetnote: 1509037.0 -> 1545297.0
2018-09-05 13:06:05Iga | Yanosiksetdate: 2018-08-31.00:00:00 -> 2018-09-30.00:00:00
2018-08-31 07:00:00anonymoussetnote: 1509037.0