w-trakcie

Utworzony 2017-09-05.10:29:43 przez Olga | Yanosik, ostatnio edytowany 2017-09-05.10:29:43 przez Olga | Yanosik.

History
Date User Action Args
2017-09-05 10:29:43Olga | Yanosikcreate

2017-09-05 - data 1436

History
Date User Action Args

2018-04-30 - data 1435

History
Date User Action Args
2018-04-12 08:58:49Iga | Yanosiksetdate: 2018-04-14.00:00:00 -> 2018-04-30.00:00:00
2018-03-29 08:33:02Iga | Yanosiksetdate: 2018-03-31.00:00:00 -> 2018-04-14.00:00:00