zamkniety

Utworzony 2017-09-05.10:29:43 przez Olga | Yanosik, ostatnio edytowany 2018-10-23.11:51:43 przez Iga | Yanosik.

History
Date User Action Args
2018-10-23 11:51:43Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> zamkniety
2018-09-15 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-08-22 12:50:38Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> w-trakcie
2018-07-07 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-06-06 09:32:23Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> w-trakcie
2018-05-31 07:00:01anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-05-04 12:16:43Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> w-trakcie
2018-04-30 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2017-09-05 10:29:43Olga | Yanosikcreate

2017-09-05 - data 1436

History
Date User Action Args

2018-09-15 - data 1435

History
Date User Action Args
2018-09-15 07:00:00anonymoussetnote: 1446880.0 -> 1527388.0
2018-08-22 12:50:38Iga | Yanosiksetdate: 2018-07-07.00:00:00 -> 2018-09-15.00:00:00
2018-07-07 07:00:00anonymoussetnote: 1410493.0 -> 1446880.0
2018-06-06 09:32:24Iga | Yanosiksetdate: 2018-05-31.00:00:00 -> 2018-07-07.00:00:00
2018-05-31 07:00:01anonymoussetnote: 1377725.0 -> 1410493.0
2018-05-04 12:16:43Iga | Yanosiksetdate: 2018-04-30.00:00:00 -> 2018-05-31.00:00:00
2018-04-30 07:00:00anonymoussetnote: 1377725.0
2018-04-12 08:58:49Iga | Yanosiksetdate: 2018-04-14.00:00:00 -> 2018-04-30.00:00:00
2018-03-29 08:33:02Iga | Yanosiksetdate: 2018-03-31.00:00:00 -> 2018-04-14.00:00:00