zamkniety

Utworzony 2017-09-04.08:39:59 przez Olga | Yanosik, ostatnio edytowany 2019-06-26.10:54:44 przez maraf24.

History
Date User Action Args
2019-06-26 10:54:44maraf24setstatus: w-trakcie -> zamkniety
2017-11-29 12:56:27Iga | Yanosiksetnote: Stan na 26.11: Budowa wciąż trwa https://youtu.be/FHzEZAp8sY8
2017-10-08 19:57:51Olga | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> w-trakcie
2017-09-18 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2017-09-04 08:39:59Olga | Yanosikcreate

2017-09-04 - data 1430

History
Date User Action Args

2018-01-01 - data 1429

History
Date User Action Args
2017-12-20 12:05:49Dawid | Yanosiksetdate: 2017-12-15.00:00:00 -> 2018-01-01.00:00:00
2017-11-29 12:56:27Iga | Yanosiksetdate: 2017-11-20.00:00:00 -> 2017-12-15.00:00:00
2017-11-03 14:02:17Olga | Yanosiksetdate: 2017-10-31.00:00:00 -> 2017-11-20.00:00:00
2017-10-08 19:57:51Olga | Yanosiksetdate: 2017-09-18.00:00:00 -> 2017-10-31.00:00:00
2017-09-18 07:00:00anonymoussetnote: 1144048.0