zamkniety

Utworzony 2017-09-03.18:29:09 przez Olga | Yanosik, ostatnio edytowany 2018-02-16.12:17:29 przez Iga | Yanosik.

History
Date User Action Args
2018-02-16 12:17:29Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> zamkniety
2018-02-15 08:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-01-25 14:47:14Olga | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> w-trakcie
2017-12-15 08:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2017-09-03 18:29:09Olga | Yanosikcreate

2017-09-03 - data 1428

History
Date User Action Args

2018-02-15 - data 1427

History
Date User Action Args
2018-01-25 14:47:14Olga | Yanosiksetdate: 2017-12-15.00:00:00 -> 2018-02-15.00:00:00
2017-12-15 08:00:00anonymoussetnote: 1238763.0
2017-11-29 12:14:00Olga | Yanosiksetdate: 2017-11-30.00:00:00 -> 2017-12-15.00:00:00