w-trakcie

Utworzony 2017-09-02.21:52:03 przez Olga | Yanosik, ostatnio edytowany 2017-10-30.13:43:08 przez Olga | Yanosik.

History
Date User Action Args
2017-10-30 13:43:08Olga | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> w-trakcie
2017-10-23 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2017-09-02 21:52:03Olga | Yanosikcreate