zamkniety

Utworzony 2017-09-02.21:52:03 przez Olga | Yanosik, ostatnio edytowany 2019-06-26.10:57:06 przez maraf24.

History
Date User Action Args
2019-06-26 10:57:06maraf24setstatus: w-trakcie -> zamkniety
2017-10-30 13:43:08Olga | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> w-trakcie
2017-10-23 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2017-09-02 21:52:03Olga | Yanosikcreate

2017-09-02 - data 1426

History
Date User Action Args

2017-11-15 - data 1425

History
Date User Action Args
2017-11-08 14:45:59Olga | Yanosiksetdate: 2017-11-03.00:00:00 -> 2017-11-15.00:00:00
2017-10-30 13:43:08Olga | Yanosiksetdate: 2017-10-23.00:00:00 -> 2017-11-03.00:00:00
2017-10-23 07:00:00anonymoussetnote: 1182760.0