zamkniety

Utworzony 2017-08-31.06:22:21 przez Olga | Yanosik, ostatnio edytowany 2017-12-12.08:21:15 przez Olga | Yanosik.

History
Date User Action Args
2017-12-12 08:21:15Olga | Yanosiksetstatus: w-trakcie -> zamkniety
2017-10-30 13:41:52Olga | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> w-trakcie
2017-10-15 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2017-09-04 13:05:43Olga | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> w-trakcie
2017-08-31 07:00:01anonymoussetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2017-08-31 06:22:21Olga | Yanosikcreate

2017-08-31 - data 1424

History
Date User Action Args
2017-08-31 07:00:01anonymoussetnote: 1122274.0

2017-11-25 - data 1423

History
Date User Action Args
2017-10-30 13:41:52Olga | Yanosiksetdate: 2017-10-15.00:00:00 -> 2017-11-25.00:00:00
2017-10-15 07:00:00anonymoussetnote: 1173699.0