zamkniety

Utworzony 2017-08-29.11:32:13 przez Iga | Yanosik, ostatnio edytowany 2018-01-25.14:12:50 przez Olga | Yanosik.

History
Date User Action Args
2018-01-25 14:12:50Olga | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> zamkniety
2017-12-15 08:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2017-08-29 11:32:13Iga | Yanosikcreate

2017-08-29 - data 1422

History
Date User Action Args

2017-12-15 - data 1421

History
Date User Action Args
2017-12-15 08:00:00anonymoussetnote: 1238762.0