zamkniety

Utworzony 2017-08-29.08:06:25 przez Olga | Yanosik, ostatnio edytowany 2018-08-03.11:38:43 przez Iga | Yanosik.

History
Date User Action Args
2018-08-03 11:38:43Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> zamkniety
2018-06-30 07:00:02anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2017-08-29 08:06:25Olga | Yanosikcreate

2017-08-29 - data 1420

History
Date User Action Args

2018-06-30 - data 1419

History
Date User Action Args
2018-06-30 07:00:02anonymoussetnote: 1440714.0