zamkniety

Utworzony 2017-08-29.07:56:20 przez Olga | Yanosik, ostatnio edytowany 2017-10-31.13:16:54 przez Olga | Yanosik.

History
Date User Action Args
2017-10-31 13:16:54Olga | Yanosiksetstatus: w-trakcie -> zamkniety
2017-10-08 19:56:51Olga | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> w-trakcie
2017-09-12 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2017-08-29 07:56:20Olga | Yanosikcreate

2017-08-29 - data 1418

History
Date User Action Args

2017-10-22 - data 1417

History
Date User Action Args
2017-10-08 19:56:51Olga | Yanosiksetdate: 2017-09-12.00:00:00 -> 2017-10-22.00:00:00
2017-09-12 07:00:00anonymoussetnote: 1136425.0