zamkniety

Utworzony 2017-08-24.11:22:11 przez Iga | Yanosik, ostatnio edytowany 2018-10-01.12:39:06 przez Iga | Yanosik.

History
Date User Action Args
2018-10-01 12:39:06Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> zamkniety
2018-09-30 07:00:01anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2017-08-24 11:22:11Iga | Yanosikcreate

2017-08-24 - data 1414

History
Date User Action Args

2018-09-30 - data 1413

History
Date User Action Args
2018-09-30 07:00:01anonymoussetnote: 1545296.0