w-trakcie

Utworzony 2017-08-24.08:19:56 przez Iga | Yanosik, ostatnio edytowany 2017-12-03.20:55:03 przez Olga | Yanosik.

History
Date User Action Args
2017-12-03 20:55:03Olga | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> w-trakcie
2017-11-30 08:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2017-08-24 08:19:56Iga | Yanosikcreate

2017-08-24 - data 1412

History
Date User Action Args

2017-12-15 - data 1411

History
Date User Action Args
2017-12-03 20:55:03Olga | Yanosiksetdate: 2017-11-30.00:00:00 -> 2017-12-15.00:00:00
2017-11-30 08:00:00anonymoussetnote: 1221500.0