w-trakcie

Utworzony 2017-08-17.06:17:14 przez Iga | Yanosik, ostatnio edytowany 2017-12-03.20:53:39 przez Olga | Yanosik.

History
Date User Action Args
2017-12-03 20:53:39Olga | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> w-trakcie
2017-11-17 08:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2017-08-22 12:52:07Iga | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> w-trakcie
2017-08-18 07:00:00anonymoussetstatus: nie-rozpoczety -> w-trakcie-do-poprawienia
2017-08-17 06:17:14Iga | Yanosikcreate