w-trakcie

Utworzony 2017-07-24.09:09:53 przez Olga | Yanosik, ostatnio edytowany 2017-11-14.17:01:34 przez sq7obj.

Komentarze

sq7obj napisał 2017-11-14.17:01:34
Stan na dzień dzisiejszy: ciągle stoją barierki.
History
Date User Action Args
2017-11-14 17:01:34sq7objsetmessages: + msg78
2017-10-30 13:15:33Olga | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> w-trakcie
2017-10-30 08:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2017-07-24 09:09:53Olga | Yanosikcreate