zamkniety

Utworzony 2017-07-24.09:09:53 przez Olga | Yanosik, ostatnio edytowany 2017-12-19.13:26:21 przez Iga | Yanosik.

Komentarze

sq7obj napisał 2017-11-14.17:01:34
Stan na dzień dzisiejszy: ciągle stoją barierki.
History
Date User Action Args
2017-12-19 13:26:21Iga | Yanosiksetstatus: w-trakcie -> zamkniety
2017-11-14 17:01:34sq7objsetmessages: + msg78
2017-10-30 13:15:33Olga | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> w-trakcie
2017-10-30 08:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2017-07-24 09:09:53Olga | Yanosikcreate

2017-07-24 - data 1392

History
Date User Action Args

2017-12-15 - data 1391

History
Date User Action Args
2017-11-29 12:44:13Iga | Yanosiksetdate: 2017-11-20.00:00:00 -> 2017-12-15.00:00:00
2017-10-30 13:15:33Olga | Yanosiksetdate: 2017-10-30.00:00:00 -> 2017-11-20.00:00:00
2017-10-30 08:00:00anonymoussetnote: 1189178.0