w-trakcie-do-poprawienia

Utworzony 2017-07-22.20:27:02 przez Olga | Yanosik, ostatnio edytowany 2017-08-21.07:00:00 przez anonymous.

History
Date User Action Args
2017-08-21 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2017-07-22 20:32:07Olga | Yanosiksetnote: Remont 6 km odcinka Podzamcze - Pilica. data za rok - podejrzana. Do sprawdzenia -> Remont 6 km odcinka Podzamcze - Pilica. data końca utrudnień 28 września
2017-07-22 20:27:02Olga | Yanosikcreate