zamkniety

Utworzony 2017-07-22.20:27:02 przez Olga | Yanosik, ostatnio edytowany 2017-09-04.13:04:02 przez Olga | Yanosik.

History
Date User Action Args
2017-09-04 13:04:02Olga | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> zamkniety
2017-08-21 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2017-07-22 20:32:07Olga | Yanosiksetnote: Remont 6 km odcinka Podzamcze - Pilica. data za rok - podejrzana. Do sprawdzenia -> Remont 6 km odcinka Podzamcze - Pilica. data końca utrudnień 28 września
2017-07-22 20:27:02Olga | Yanosikcreate

2017-07-22 - data 1388

History
Date User Action Args

2017-08-21 - data 1387

History
Date User Action Args
2017-08-21 07:00:00anonymoussetnote: 1111529.0
2017-07-22 20:32:07Olga | Yanosiksetdate: 2017-08-31.00:00:00 -> 2017-08-21.00:00:00