w-trakcie

Utworzony 2017-07-20.09:44:19 przez Iga | Yanosik, ostatnio edytowany 2017-10-03.10:52:24 przez Olga | Yanosik.

History
Date User Action Args
2017-10-03 10:52:24Olga | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> w-trakcie
2017-09-30 07:00:01anonymoussetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2017-07-20 09:44:32Iga | Yanosiksetstatus: nie-rozpoczety -> w-trakcie
2017-07-20 09:44:19Iga | Yanosikcreate