w-trakcie

Utworzony 2017-07-19.11:08:24 przez Olga | Yanosik, ostatnio edytowany 2017-08-22.10:17:19 przez Iga | Yanosik.

Komentarze

Iga | Yanosik napisał 2017-08-22.10:17:19
remont nawierzchni ulicy - prace realizowane przy ograniczonych utrudnieniach, czyli roboty brukarskie w dzień, roboty bitumiczne w nocy
History
Date User Action Args
2017-08-22 10:17:19Iga | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> w-trakcie
messages: + msg68
2017-08-19 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2017-07-19 11:08:24Olga | Yanosikcreate