w-trakcie

Utworzony 2017-07-19.10:37:44 przez Olga | Yanosik, ostatnio edytowany 2017-12-03.20:34:56 przez Olga | Yanosik.

History
Date User Action Args
2017-12-03 20:34:56Olga | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> w-trakcie
2017-11-30 08:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2017-07-19 10:37:44Olga | Yanosikcreate

2017-07-19 - data 1372

History
Date User Action Args

2017-12-15 - data 1371

History
Date User Action Args
2017-11-30 13:08:23Iga | Yanosiksetdate: 2017-11-30.00:00:00 -> 2017-12-15.00:00:00
2017-11-30 08:00:00anonymoussetnote: 1221498.0