w-trakcie

Utworzony 2017-07-19.10:37:44 przez Olga | Yanosik, ostatnio edytowany 2017-12-03.20:34:56 przez Olga | Yanosik.

History
Date User Action Args
2017-12-03 20:34:56Olga | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> w-trakcie
2017-11-30 08:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2017-07-19 10:37:44Olga | Yanosikcreate