w-trakcie

Utworzony 2017-07-14.13:40:01 przez Olga | Yanosik, ostatnio edytowany 2018-01-04.11:09:40 przez Iga | Yanosik.

History
Date User Action Args
2018-01-04 11:09:40Iga | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> w-trakcie
2017-12-31 08:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2017-07-14 13:40:01Olga | Yanosikcreate