zamkniety

Utworzony 2017-07-14.13:40:01 przez Olga | Yanosik, ostatnio edytowany 2018-12-11.14:46:57 przez Iga | Yanosik.

History
Date User Action Args
2018-12-11 14:46:57Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> zamkniety
2018-07-13 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-01-04 11:09:40Iga | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> w-trakcie
2017-12-31 08:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2017-07-14 13:40:01Olga | Yanosikcreate

2017-07-14 - data 1368

History
Date User Action Args

2018-07-13 - data 1367

History
Date User Action Args
2018-06-05 09:41:39Iga | Yanosiksetdate: 2018-01-19.00:00:00 -> 2018-07-13.00:00:00
2018-01-04 11:09:40Iga | Yanosiksetdate: 2017-12-31.00:00:00 -> 2018-01-19.00:00:00
2017-12-31 08:00:00anonymoussetnote: 1253635.0