zamkniety

Utworzony 2017-07-14.13:07:21 przez Olga | Yanosik, ostatnio edytowany 2017-11-08.00:10:53 przez maraf24.

History
Date User Action Args
2017-11-08 00:10:53maraf24setstatus: w-trakcie -> zamkniety
2017-09-04 13:00:42Olga | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> w-trakcie
2017-08-15 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2017-07-14 13:07:21Olga | Yanosikcreate