w-trakcie-do-poprawienia

Utworzony 2017-07-14.13:07:21 przez Olga | Yanosik, ostatnio edytowany 2017-08-15.07:00:00 przez anonymous.

History
Date User Action Args
2017-08-15 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2017-07-14 13:07:21Olga | Yanosikcreate