w-trakcie

Utworzony 2017-07-14.13:07:21 przez Olga | Yanosik, ostatnio edytowany 2017-09-04.13:00:42 przez Olga | Yanosik.

History
Date User Action Args
2017-09-04 13:00:42Olga | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> w-trakcie
2017-08-15 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2017-07-14 13:07:21Olga | Yanosikcreate