w-trakcie

Utworzony 2017-07-13.13:46:23 przez Olga | Yanosik, ostatnio edytowany 2017-09-04.12:57:08 przez Olga | Yanosik.

History
Date User Action Args
2017-09-04 12:57:08Olga | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> w-trakcie
2017-08-31 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2017-07-13 13:46:23Olga | Yanosikcreate

2017-07-13 - data 1360

History
Date User Action Args

2017-11-15 - data 1359

History
Date User Action Args
2017-11-08 14:15:08Olga | Yanosiksetdate: 2017-10-15.00:00:00 -> 2017-11-15.00:00:00
2017-09-21 08:11:09Olga | Yanosiksetdate: 2017-09-15.00:00:00 -> 2017-10-15.00:00:00
2017-09-04 12:57:08Olga | Yanosiksetdate: 2017-08-31.00:00:00 -> 2017-09-15.00:00:00
2017-08-31 07:00:01anonymoussetnote: 1122269.0