w-trakcie

Utworzony 2017-07-13.13:46:23 przez Olga | Yanosik, ostatnio edytowany 2017-09-04.12:57:08 przez Olga | Yanosik.

History
Date User Action Args
2017-09-04 12:57:08Olga | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> w-trakcie
2017-08-31 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2017-07-13 13:46:23Olga | Yanosikcreate