zamkniety

Utworzony 2017-07-12.12:13:39 przez Iga | Yanosik, ostatnio edytowany 2018-06-07.11:30:42 przez Iga | Yanosik.

History
Date User Action Args
2018-06-07 11:30:42Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> zamkniety
2018-05-31 07:00:01anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2017-07-12 12:13:39Iga | Yanosikcreate

2017-07-12 - data 1352

History
Date User Action Args

2018-05-31 - data 1351

History
Date User Action Args
2018-05-31 07:00:01anonymoussetnote: 1410492.0
2018-04-20 08:00:37Iga | Yanosiksetdate: 2018-04-30.00:00:00 -> 2018-05-31.00:00:00