zamkniety

Utworzony 2017-07-11.12:53:27 przez Iga | Yanosik, ostatnio edytowany 2018-05-11.06:12:10 przez Iga | Yanosik.

History
Date User Action Args
2018-05-11 06:12:10Iga | Yanosiksetstatus: w-trakcie -> zamkniety
2017-08-22 11:21:09Iga | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> w-trakcie
2017-08-15 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2017-07-11 12:53:27Iga | Yanosikcreate

2017-07-11 - data 1350

History
Date User Action Args

2018-08-01 - data 1349

History
Date User Action Args
2017-11-08 13:48:01Olga | Yanosiksetdate: 2018-08-30.00:00:00 -> 2018-08-01.00:00:00
2017-10-04 10:58:21Olga | Yanosiksetdate: 2017-08-31.00:00:00 -> 2018-08-30.00:00:00
2017-08-22 11:21:09Iga | Yanosiksetdate: 2017-08-15.00:00:00 -> 2017-08-31.00:00:00
2017-08-15 07:00:00anonymoussetnote: 1104626.0