w-trakcie

Utworzony 2017-07-11.12:53:27 przez Iga | Yanosik, ostatnio edytowany 2017-08-22.11:21:09 przez Iga | Yanosik.

History
Date User Action Args
2017-08-22 11:21:09Iga | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> w-trakcie
2017-08-15 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2017-07-11 12:53:27Iga | Yanosikcreate