zamkniety

Utworzony 2017-07-10.09:49:31 przez Olga | Yanosik, ostatnio edytowany 2018-12-13.07:09:31 przez Iga | Yanosik.

Komentarze

Iga | Yanosik napisał 2018-04-24.11:38:28
Olga | Yanosik napisał 2017-10-01.09:01:18
Kopernika i Miodowa zamknięte od 1.10 do odwołania
History
Date User Action Args
2018-12-13 07:09:31Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> zamkniety
2018-07-31 07:00:01anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-04-24 11:38:28Iga | Yanosiksetmessages: + msg107
title: Kraków, remont na Grzegórzeckiej, Blich, Miodowej i Kopernika -> Kraków, remont na Grzegórzeckiej
2018-03-23 10:02:48Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> w-trakcie
2018-03-23 08:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-03-08 13:23:07Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> w-trakcie
2018-02-28 08:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2017-10-01 09:01:18Olga | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> w-trakcie
messages: + msg72
title: Kraków, remont na Grzegórzeckiej i Blich -> Kraków, remont na Grzegórzeckiej, Blich, Miodowej i Kopernika
2017-09-29 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2017-07-10 09:49:31Olga | Yanosikcreate

2017-07-10 - data 1346

History
Date User Action Args

2018-07-31 - data 1345

History
Date User Action Args
2018-04-24 11:38:28Iga | Yanosiksetdate: 2018-04-30.00:00:00 -> 2018-07-31.00:00:00
2018-04-12 12:31:41Iga | Yanosiksetdate: 2018-04-13.00:00:00 -> 2018-04-30.00:00:00
2018-03-23 10:02:48Iga | Yanosiksetdate: 2018-03-23.00:00:00 -> 2018-04-13.00:00:00
2018-03-23 08:00:00anonymoussetnote: 1312842.0 -> 1335788.0
2018-03-08 13:23:07Iga | Yanosiksetdate: 2018-02-28.00:00:00 -> 2018-03-23.00:00:00
2018-02-28 08:00:00anonymoussetnote: 1156271.0 -> 1312842.0
2017-12-11 13:32:43Olga | Yanosiksetdate: 2017-12-08.00:00:00 -> 2018-02-28.00:00:00
2017-12-01 11:23:15Iga | Yanosiksetdate: 2017-11-15.00:00:00 -> 2017-12-08.00:00:00
2017-11-08 14:38:36Olga | Yanosiksetdate: 2017-10-31.00:00:00 -> 2017-11-15.00:00:00
2017-10-01 09:01:18Olga | Yanosiksetdate: 2017-09-29.00:00:00 -> 2017-10-31.00:00:00
2017-09-29 07:00:00anonymoussetnote: 1156271.0