zamkniety

Utworzony 2017-07-07.08:26:04 przez Olga | Yanosik, ostatnio edytowany 2017-09-21.21:13:18 przez Olga | Yanosik.

History
Date User Action Args
2017-09-21 21:13:18Olga | Yanosiksetstatus: w-trakcie -> zamkniety
2017-07-21 08:25:46Olga | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> w-trakcie
2017-07-21 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2017-07-07 08:26:04Olga | Yanosikcreate

2017-07-07 - data 1338

History
Date User Action Args

2017-08-31 - data 1337

History
Date User Action Args
2017-08-22 11:25:59Iga | Yanosiksetdate: 2017-08-16.00:00:00 -> 2017-08-31.00:00:00
2017-07-21 08:25:46Olga | Yanosiksetdate: 2017-07-21.00:00:00 -> 2017-08-16.00:00:00
2017-07-21 07:00:00anonymoussetnote: 1072615.0