zamkniety

Utworzony 2017-07-07.08:26:04 przez Olga | Yanosik, ostatnio edytowany 2017-09-21.21:13:18 przez Olga | Yanosik.

History
Date User Action Args
2017-09-21 21:13:18Olga | Yanosiksetstatus: w-trakcie -> zamkniety
2017-07-21 08:25:46Olga | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> w-trakcie
2017-07-21 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2017-07-07 08:26:04Olga | Yanosikcreate