zamkniety

Utworzony 2017-07-07.08:01:55 przez Olga | Yanosik, ostatnio edytowany 2018-01-25.14:12:09 przez Olga | Yanosik.

History
Date User Action Args
2018-01-25 14:12:09Olga | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> zamkniety
2017-12-15 08:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2017-07-07 08:02:26Olga | Yanosiksetnote: Na czas remontu przejazd mostem zamknięty, wyznaczone objazdy
2017-07-07 08:01:55Olga | Yanosikcreate

2017-07-07 - data 1336

History
Date User Action Args

2017-12-15 - data 1335

History
Date User Action Args
2017-12-15 08:00:00anonymoussetnote: 1238760.0