w-trakcie

Utworzony 2017-07-07.08:01:55 przez Olga | Yanosik, ostatnio edytowany 2017-07-07.08:02:26 przez Olga | Yanosik.

History
Date User Action Args
2017-07-07 08:02:26Olga | Yanosiksetnote: Na czas remontu przejazd mostem zamknięty, wyznaczone objazdy
2017-07-07 08:01:55Olga | Yanosikcreate