zamkniety

Utworzony 2017-07-06.08:52:16 przez Iga | Yanosik, ostatnio edytowany 2018-09-28.12:04:52 przez Iga | Yanosik.

History
Date User Action Args
2018-09-28 12:04:52Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> zamkniety
2018-09-28 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-01-25 14:11:05Olga | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> w-trakcie
2017-12-30 08:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2017-07-06 08:52:16Iga | Yanosikcreate

2017-07-06 - data 1328

History
Date User Action Args

2018-09-28 - data 1327

History
Date User Action Args
2018-01-25 14:11:05Olga | Yanosiksetdate: 2017-12-30.00:00:00 -> 2018-09-28.00:00:00
2017-12-30 08:00:00anonymoussetnote: 1252781.0