zamkniety

Utworzony 2017-07-05.10:28:14 przez Iga | Yanosik, ostatnio edytowany 2018-08-03.11:25:55 przez Iga | Yanosik.

Komentarze

Iga | Yanosik napisał 2018-08-03.11:25:55
History
Date User Action Args
2018-08-03 11:25:55Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> zamkniety
messages: + msg121
2018-06-30 07:00:02anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2017-07-05 10:28:14Iga | Yanosikcreate

2017-07-05 - data 1326

History
Date User Action Args

2018-06-30 - data 1325

History
Date User Action Args
2018-06-30 07:00:02anonymoussetnote: 1440713.0