zamkniety

Utworzony 2017-07-05.08:50:33 przez Olga | Yanosik, ostatnio edytowany 2017-10-23.07:58:29 przez Olga | Yanosik.

History
Date User Action Args
2017-10-23 07:58:29Olga | Yanosiksetstatus: w-trakcie -> zamkniety
2017-10-08 19:46:44Olga | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> w-trakcie
2017-09-30 07:00:01anonymoussetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2017-07-05 08:50:33Olga | Yanosikcreate